• Tarafların gerçek iradeleri doğrultusunda
 • Gizlilik prensibi ışığında
 • Tarafsız ve bağımsız olarak
 • Tarafların etkin katılımıyla
 • Çözüm esnekliği dahilinde
 • Yargılamadan daha kısa sürede
 • Ekonomik bir şekilde
 • Taraflar açısından tatminkar sonuçlar elde ederek

uyuşmazlıkları çözümlemeyi amaçlayan bir kurumdur.

Toplumun her kesimini ilgilendiren geniş uzmanlık alanlarımız dahilindeki ihtilafların çözümünde arabuluculuğu kullanmak yönünde ilham vermek.

Ulusal ve uluslararası alanda; uyuşmazlıkların çözümünde en yüksek kalitedeki hizmeti sunmak,

Kalıcı çözümler yaratarak toplumsal barışa ve hoşgörüye katkıda bulunmak;

Uluslararası hukuki uyuşmazlıklar ile ilgili kalıcı, ekonomik ve tarafların menfaatlerine uygun çözümleri sağlanmasına öncü ve etkin rol üstlenerek yabancı sermayenin ülkemize gelmesi yönünde katkı sağlamak

Katılımcıların talepleri doğrultusunda mümkün olabilecek en kısa sürede, en az maliyetle en tatminkar çözümlere kavuşturmaktır.

Eurasia Uyuşmazlık Çözüm Merkezi

 • Tarafsız ve bağımsız
 • Ahlaki ve manevi değerlere bağlı
 • Doğruluk ve dürüstlük ilkesinden ödün vermeyen
 • Gizlilik prensibi dahilinde hareket eden
 • Karşılıklı saygıya dayalı
 • Sorumluluğunun bilincinde

bir çalışma anlayışını benimsemekte olup, uyuşmazlıkların çözümü sürecini de bu mesleki etik değerler çerçevesinde yürütmektedir.

Mükemmellik

 • Becerilerimiz, etik prensiplerimiz ile bir bütün olarak yüksek standartlara bağlı kalmak
 • Yüksek kalitede arabuluculuk hizmetine erişilebilirlik sağlamak
 • Her biri konusunda uzman ve yetenekli arabulucularımız ile yaratıcı çözüm olanakları yaratarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak

Yenilikçilik ve Arabuluculuk Uygulamalarını Yaygınlaştırma

 • Arabuluculuğun doğru standartlarda gelişimi ve yaygınlaşmasının öncüsü olma
 • Arabuluculuk uygulamalarında sürekli dönüşüm ve araştırma faaliyetleri yürütme

Ana Oyuncu Olma

 • Arabuluculuğun büyümesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlayacak temel tartışmaların içinde yer alma
 • Arabuluculuk konusunda güvenilir ve uzman bilgi kaynağı olma