arabulucu5

Arabuluculuğun sona ermesi süreci aşağıdaki hallerde gerçekleşir.

  • Tarafların anlaşmaya varması.
  • Arabulucu tarafından bir sonuca varılamayacağının ve daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi.
  • Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi.
  • Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi.
  • Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi.