Ne Zaman Arabuluculuğa Gidilir?

Arabuluculuğa, uyuşmazlık, mahkeme aşamasına gelmeden veya mahkeme aşamasında iken gitmek mümkündür.

Taraflar açısından başarılı bir çözüme daha kısa sürede ulaşabilmesi için uyuşmazlığın mümkün olan en erken evresinde arabuluculuğa başvurmak faydalıdır. Ancak bu durum her uyuşmazlığın niteliğine bağlı olarak değişebilmektedir.

Taraflar arabulucu ekibimizle öngörüşme yaparak, arabuluculuk konusunda aydınlatılabilir.