MÜZAKERE HİZMETLERİ

Merkezimizde, müzakere tekniklerini iyi bilen ve uygulayan, durumlara ve olaylara göre uygun iletişim yöntemlerini belirleyen, müzakere becerisine sahip, başarılı bir müzakereci kadrosu ile müzakere hizmetleri vermektedir.

MÜZAKERE NEDİR?

Müzakere;

 • Bir iletişim sürecidir.
 • En tatmin edici uyuşmazlık çözüm yollarından biridir.
 • İnsanların aralarındaki farklılıkları gidermek için kullandıkları bir vasıtadır.
 • Tarafların anlaşmazlıklarını, karşılıklı istek ve taleplerin ayarlanması yolu ile çözmeye çalıştıkları tarafların katılımı ile geçekleşen esaslı ve esnek bir yöntemdir.
 • Karşılıklı etkileşim ve bilgi alışverişi sebebiyle dinamik bir süreçtir.
 • Günlük hayatta birçok insanın farklı alanlardaki isteklerini elde etmeye yönelik uyguladığı bir aktivitedir.
 • Anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözüm ve ilişkilerin geliştirilmesi için yapılan görüşmelerdir.
 • Anlaşmazlıkların mümkünse kazan-kazan yöntemiyle çözümlenmesini sağlayan bir yöntemdir.
 • Her iki taraf için de kabul edilebilir bir anlaşmayı hedefler.
 • Taraflara hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağlar.
 • Müzakere ile varılan anlaşmalar her iki tarafın katılımı ve tatmini ile kabul edildiklerinden, çoğu zaman ihtilaflara kalıcı çözümler getirir.

MÜZAKERENİN UYGULANABİLECEĞİ DURUMLAR:

 • Tarafların, hangi konularda uyuşmazlık olduğunu belirleyebilmesi ve bu konuda anlaşmaya varabilmesi;
 • Tarafların çıkarları, amaçları ve ihtiyaçlarının tümüyle uyumlu olmaması;
 • Tarafların, amaçlarına ulaşmak için işbirliğine ihtiyaç duymaları;
 • Zaman, itibar, maliyet ve uygulanan bir kararın belirsizliği gibi dış kısıtlamaların tarafları işbirlikçi bir sürece dahil olmaya teşvik etmesi;
 • Tarafların, karşılıklı fayda sağlayacak veya zararı önleyecek şekillerde hareket etmek üzere birbirlerini etkilemesi;
 • Tarafların, diğer çözüm yöntemlerini, sonucu kendilerinin belirlemesine imkan tanıyan müzakere kadar cazip bulmaması;

MÜZAKERE BİÇİMLERİ

Büyük ölçüde kabul gören iki müzakere biçimi vardır:

 • Pozisyon Temelli (Rekabetçi) Müzakere
 • İlkeli Müzakere

1. Pozisyon Temelli Müzakere :

 • İş çevresi ile siyasi ve hatta toplumsal alanlarda geleneksel stratejidir.
 • Taraflar aşırı açılış talebinde bulunur.
 • Her iki tarafın da sonuç istediği durumlarda karşılıklı parça parça tavizler verilir.
 • Genellikle bir taraf kazanırken diğer tarafın kaybettiği bir müzakere türüdür.

2. İlkeli Müzakere

 • Menfaat temelli pazarlık türüdür.
 • Kişileri sorunlardan ayrıştırır
 • Pozisyonlara değil menfaatlere odaklanılır.
 • Her iki tarafın da ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çözümler yaratmak amaçlanır.
 • Çatışmalar adil bir şekilde çözümlenmeye çalışılır.