TAHKİM HİZMETLERİ

Tahkim, taraflar arasında doğmuş veya doğacak uyuşmazlıkların mahkemeler yerine kendileri tarafından belirlenen hakem ve hakem heyetlerince çözümlendiği bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu uyuşmazlık çözüm yönteminin uygulaması özel ve farklı birtakım kurallara tabidir.

Tahkimde taraflar, aralarındaki ihtilafı bir üçüncü kişi (hakem) tarafından verilecek karar doğrultusunda çözme konusunda anlaşırlar.

Tahkime yoluna gidebilmek için ilk şart; ihtilaf konusunun Türk Hukuku’na göre tahkime elverişli olmasıdır.

Tahkime gidebilmek için ikinci şart ise; taraflar arasında uyuşmazlığın tahkim yolu kullanılarak çözüme kavuşturulacağına dair iradelerinin birleşmesi ve anlaşmalarıdır. Tahkim anlaşması, ayrı bir sözleşme veya tahkim şartı olarak yapılabilir. Yazılı olmalıdır. Taraflar, hakemlerin kim ve/veya kimler olacağına, tahkim yerine, uygulanacak usule ilişkin kuralları, kanunda yer alan emredici hükümler saklı kalmak kaydıyla serbestçe kararlaştırabilirler.

Tahkim; iç tahkim ve uluslararası tahkim olarak ikiye ayrılmakta ve iki farklı kanunda düzenlenmektedir.

Tahkim sonucu hakem ve/veya hakemlerce verilecek karar; taraflar açısından bağlayıcı olup, hakem kararlarına karşı başvurulabilecek tek yol iptal davasıdır. İptal davaları ise sadece usule ilişkin olup, verilen hakem kararları sınırlı bir incelemeye tabidir.

Arabuluculuk gibi alternatif bir çözüm yolu olan tahkim konusunda, Merkezimiz tarafından tarafların iradelerine göre kurumsal tahkim usul ve esasları temelinde hizmet verebilmektedir