Anlaşma Sağlanmasinin Hukuki Sonucu Nedir?

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların uzlaşarak bir sonuca varmaları halinde düzenlenen sözleşme, taraflar için hukuken bağlayıcıdır. Taraflardan biri dilerse, mahkemeye başvurarak bu sözleşmenin icra edilebilmesine ilişkin şerh talep edebilir.

Arabuluculuk faaliyeti neticesinde tarafların anlaşması halinde imzalanan sözleşme kesinleşmiş bir mahkeme kararı mahiyetindeki “ilam” hükmündedir ve ilamlı icraya doğrudan konu edilebilir. Taraflarca anlaşılan hususlar hakkında taraflarca bir daha dava açılması hukuken mümkün değildir.