Başarısız Olunursa Ne Olur?

Taraflar her aşamada özgür iradeleri ile arabuluculuk sürecini sonlandırabilirler. Arabuluculuğun anlaşma ile sonuçlanmaması halinde, taraflar her zaman mahkemeye ya da diğer çözüm yollarına başvurma haklarına sahiptirler.

Arabuluculuk sürecine başvuru, diğer hukuki yollara başvurma hakkını ortadan kaldırmadığı gibi devam eden uyuşmazlığın çözümüne dair süreçlerde (mahkeme, tahkim vb.) arabuluculuk sürecinde geçirilen süre de, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Arabuluculuk süreci, kötü niyetli kullanıma açık bir durum yaratmaz.