PROJE ARABULUCULUĞU HİZMETLERİ

Özellikle taraflar arasında devamlık arz eden iş ilişkilerinde ortada henüz bir uyuşmazlık konusu yokken, ileride oluşabilecek anlaşmazlık konularının belirlenmesi ve bunların çözümünün arabuluculuk yolu ile sağlanacağı hususunda tarafların anlaşmasıdır. Böylelikle, ihtilafın uzaması ve ilerleme kaydedilememesi halinde doğacak maddi kayıpların önüne geçilerek sorunların en hızlı şekilde ortadan kalkması amaçlanmaktadır.

Bunun yanında bazı kurum ve kuruluşların taraf olduğu sözleşmelerde kurumsal arabuluculuk sistemine yer vermek suretiyle taraf oldukları uyuşmazlıkların öncelikle alternatif çözüm yolları ile sonuçlandırmaları ve yargı yolunu tercih etmelerinden kaynaklanabilecek dezavantajları önlemeleri mümkün olacaktır.