Arabuluculuk Eğitimi

ARABULUCULUK EĞİTİMİ Öncelikle merkezimizde aşağıda yer alan konu ve uzmanlıklarda akademik ve tecrübeli eğitmen kadromuz ile arabuluculuk eğitimleri verilmektedir. Uzmanlık alanlarına göre arabuluculuk eğitimi Arabuluculuk becerileri eğitimi İleri arabuluculuk eğitimi Arabuluculuk-avukatlık farkındalık eğitimi Arabuluculukta avukatların rolleri Müzakere teknikleri Uyuşmazlık çözüm teknikleri Arabuluculuk etik kuralları Arabuluculukta gizlilik İşyeri arabuluculuğu becerileri eğitimi

Read More
Tahkim Hizmetleri

TAHKİM HİZMETLERİ Tahkim, taraflar arasında doğmuş veya doğacak uyuşmazlıkların mahkemeler yerine kendileri tarafından belirlenen hakem ve hakem heyetlerince çözümlendiği bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu uyuşmazlık çözüm yönteminin uygulaması özel ve farklı birtakım kurallara tabidir. Tahkimde taraflar, aralarındaki ihtilafı bir üçüncü kişi (hakem) tarafından verilecek karar doğrultusunda çözme konusunda anlaşırlar. Tahkime yoluna gidebilmek için ilk…

Read More
Proje Arabuluculuğu

PROJE ARABULUCULUĞU HİZMETLERİ Özellikle taraflar arasında devamlık arz eden iş ilişkilerinde ortada henüz bir uyuşmazlık konusu yokken, ileride oluşabilecek anlaşmazlık konularının belirlenmesi ve bunların çözümünün arabuluculuk yolu ile sağlanacağı hususunda tarafların anlaşmasıdır. Böylelikle, ihtilafın uzaması ve ilerleme kaydedilememesi halinde doğacak maddi kayıpların önüne geçilerek sorunların en hızlı şekilde ortadan kalkması amaçlanmaktadır. Bunun yanında bazı kurum…

Read More
İhtiyari ve Dava Şartı (Mahkeme Dışı) Arabuluculuk Hizmetleri

İHTİYARİ VE DAVA ŞARTI (MAHKEME DIŞI) ARABULUCULUK HİZMETLERİ İhtiyari Arabuluculuk konusu itibariyle arabuluculuğa elverişli bir ihtilafın çözümünde tarafların dava açılmadan önce iradi olarak arabuluculuk yolunu seçmeleridir. Yapılan arabuluculuk görüşmeleri çerçevesinde taraflar uzlaşırlarsa, dava açılmasına gerek kalmayacaktır. Taraflar arabuluculuk süreci içinde bir anlaşmaya varamazlarsa, dava açabileceklerdir. Dava Şartı Arabuluculukta ise kanun koyucu, işçi – işveren uyuşmazlıklarında…

Read More
Devam Eden Davalara İlişkin (Mahkeme İçi) Arabuluculuk Hizmetleri

DEVAM EDEN DAVALARA İLİŞKİN (MAHKEME İÇİ) ARABULUCULUK HİZMETLERİ Devam eden uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulması mümkündür. Böyle bir durumda tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri halinde yargılama, mahkemece 3 ayı geçmemek üzere ertelenir. Taraflar uyuşmazlığı uzlaşarak çözerlerse mahkemenin uyuşmazlık hakkında bir karar vermesine gerek kalmayacaktır. Buna karşılık uzlaşarak çözemezlerse, diledikleri zaman davaya kaldığı yerden devam edebilirler. Davanın…

Read More
Müzakere Hizmetleri

MÜZAKERE HİZMETLERİ Merkezimizde, müzakere tekniklerini iyi bilen ve uygulayan, durumlara ve olaylara göre uygun iletişim yöntemlerini belirleyen, müzakere becerisine sahip, başarılı bir müzakereci kadrosu ile müzakere hizmetleri vermektedir. MÜZAKERE NEDİR? Müzakere; Bir iletişim sürecidir. En tatmin edici uyuşmazlık çözüm yollarından biridir. İnsanların aralarındaki farklılıkları gidermek için kullandıkları bir vasıtadır. Tarafların anlaşmazlıklarını, karşılıklı istek ve taleplerin…

Read More